Süreç Dönüşümü

Süreç Dönüşümü
Süreç dönüşümünün adımları;
-Süreçleri belirlenen departmanların KPI’larının belirlenmesi,
-Şirket iç kontrol ve iç denetim yapısının oluşturulması,
-Yazılım geliştirme ile süreç otomasyonlarının sağlanması,
-Şirket çalışanlarının performans kriterlerinin oluşturulması,
-Şirket politika ve prensiplerinin hazırlanması,
-Şirket iç denetim takviminin oluşturulması.
Şirketinizle uzun süreli devam etmesini beklediğimiz karşılıklı işbirliğimizi her konuda geliştirmek amacında olduğumuzu bir kez daha belirtmek ister ve uzmanlık alanlarımız ile ilgili her konuda bilgi almak istediğiniz taktirde bizimle temasa geçebileceğinizi hatırlatmak isteriz.