Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama Süreçlerinin Yönetimi Hizmetlerimiz:

– Piyasa analizleri yapmak ve piyasa potansiyelini tahmin etmek, marka stratejileri geliştirmek.

– Şirketin ürün portföyünü gözden geçirerek gelir potansiyelini maksimuma çekmek için en uygun ürün piyasa konumlandırmasını gerçekleştirmek.

– Piyasa/müşteri anketleri yapmak.

– Hedef segmentleri ve hedef grupları belirlemek.

– Segmentasyon modelleri yaratmak, her bir segment için anahtar özellikleri teşhis etmek ve segmentin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek.

– Rekabet analizleri hazırlamak.

– Fiyatlandırma modellerini analiz etmek ve gözden geçirmek, gelir ve karlılığı artırmak için en uygun stratejileri seçmek.

– Pazarlama yatırımlarının ihtiyaç ve faydalarını belirleyerek pazarlama yatırımlarının etkinliğini artırmak.

– Ürün stratejilerini kanal stratejileriyle paralel hale getirmek, piyasadaki her dağıtım kanalının işletme maliyetlerini analiz etmek ve bu kanallar kapsamındaki ürünlerin ya da hizmetlerin doğru fiyatlandırmasını değerlendirmek.

– Yeni bir ürün ya da hizmetin pazara sunumunu başarılı bir şekilde sağlamak için doğru dağıtım kanalları kombinasyonunu belirlemek.

– Daha etkin satış gücü oluşturmak adına tutarlı ve sürdürülebilir satış süreci geliştirmek, satış ekibi için performans ölçüm kriterlerini tanımlamak, oluşturmak ve uygulamak.