Vergi İncelemeleri

 Vergi kanunları ekonomideki hareketler ve gelişmelere paralel olarak ülkemizde de  dinamik bir seyir göstermekte ve sürekli değişikliklere uğramaktadır. Vergi kanunların sayısı ve çeşitli olması ile birlikte yoruma açık düzenlemeler vergi konusunun giderekkarmaşıklaşmasına ve mükellefler/uygulayıcılar tarafından eksik ya da yanlış yorumlanarak yanlış uygulanmasına neden olmaktadır. 

         Diğer yandan Maliye ve Hazine Bakanlığı adına vergi denetim fonksiyonunu icra etmekte olan Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) giderek artan denetim faaliyetleri, vergi mükellefleri tarafından vergisel risklerin öngörülememesi nedeniyle re’sen ve ikmalentarhiyatların yapılmasına ve ilave vergi ve ceza yüklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Şirketler için vergi inceleme süreçlerindeki vergi ve ceza tarhiyat risklerini minimize etme ve vergisel avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında verilecek vergi danışma hizmeti ile mümkündür. Bu anlamda mükellef ya da uygulayıcı olarak ihtiyaç duyacağınız vergi danışma hizmetleri için konusunda yılların deneyimine sahip profesyonel kadromuzla yanınızda olacağımızı belirtmek isteriz.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi en kolay olarak müfettişin sizlerle irtibat kurması ile birlikte verebilmekteyiz. Çünkü başlangıçta müfettişle istenecek belge ve bilgilerin aynı dili konuşan bizler tarafından görüşülüp hazırlanması bir taraftan ciddi bir kolaylık yaratırken diğer taraftan incelemenin planlanması, hazırlanacak bilgi ve belgeler için şirkette görev dağılımının yapılması incelemenin ilk başlangıcında planlanmalıdır.

Ayrıca unutulmamalıdır ki müfettiş devlet adına sizin beyan edip ödediğiniz verginin doğruluğunu araştırmaktadır. Eğer bu konuda sorun yok ise bu durumu onların anlayabileceği aynı dil ile ifade edebilmek gerekir. Çoğu zaman gereksiz münakaşaların incelemelerde tarafları gereksiz yorduğunu gözlemlemişizdir.

Zaten eksiğinizin olmadığını anlatabilmiş iseniz hakkınızda kabul raporu düzenlenecektir. Bazen yorum farklılığı nedeni ile raporlar da düzenlenebilir. Bu durumda uzlaşma, yargı aşamalarını da değerlendirmeler sonucunda tercih edebilmekte ve hizmetimizi bu aşamaların sonuna kadar devam ettirmekteyiz.