Vergi Yargısı

Vergilendirmenin tarafları olan vergi yönetiminin ve vergi mükelleflerinin/uygulayıcıların verginin konusu, vergiyi doğuran olay, vergilendirme dönemi ve tarhı gibi konulardaki farklı düşünce ve davranış yapısı içerisinde olmaları, verginin matrahının tespiti sırasında çeşitli uyuşmazlıkların meydana gelmesine neden olmaktadır. Vergi yönetiminin vergiyi en kısa sürede tahsil etme arzusu ile mükellefin kanunlardaki boşluklardan yararlanarak ödeyeceği vergi tutarını en aza indirme veya hiç ödememe arzusu, vergi uyuşmazlıklarının en büyük nedeni olarak ortaya çıkmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi denetim fonksiyonunu icra eden Vergi Denetim Kurulu bünyesindeki vergi müfettiş kadrolarının son yıllarda artışı ile beraber vergi müfettişlerinin düzenlediği raporlar sayı, konu ve olay bazında artış göstermeye başlamıştır. Söz konusu nicel rapor artışları, mükellef açısından haksız tespitlerin ya da konu ve olay bazlı yorum farklılıkları kaynaklı tespitlerden dolayı uyuşmazlıkları artırmakta ve düzenlenen raporların yargıya taşınması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, tarhiyat öncesi ya da tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamında olmayan sahte fatura kullanma ve düzenleme suçlarına (Kaçakçılık cezası kesilmesini gerektiren filler) bağlı olarak düzenlenen raporların dava konusu yapılması ve yargıya taşınması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. İşte bu aşamada şirketimiz bünyesinde bulunan avukat, yeminli mali müşavirler ve mali müşavirler aracılığıyla yargı sürecinin adalete ve hukuka uygun tecelli etmesini gerektirecek öncül ve yargısal süreç hizmetlerini en iyi şekilde sunmaktadır.
Şirketimiz, vergi müfettişinin mükellefe incelemeye alındığını bildirdiği ilk telefonundan son yargı kararına kadar her aşamada hizmet vermektedir.