ŞEFFAFLIK RAPORLARI

2023 Yılı Şeffaflık Raporu

Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, bağımsız denetim yönetmeliğinin 36. maddesi kapsamında 2023 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
2022 Yılı Şeffaflık Raporu 
 
Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, bağımsız denetim yönetmeliğinin 36. maddesi kapsamında 2022 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 
2021 Yılı Şeffaflık Raporu 
 
Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, bağımsız denetim yönetmeliğinin 36. maddesi kapsamında 2021 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.