Mali Müşavirlik

Mali Müşavirlik hizmeti yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.
Muhasebe ve Mali Müşavirlik hizmetleri, bünyemizde uygulandığı gibi, firmalara kısmen ya da tamamen dışarıdan da destek verilmektedir.
Muhasebe departmanlarının oluşturulması, teknolojik bilgi alt yapısının hazırlanması, personel seçimi, tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları, teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olan uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

Hizmetlerimiz :
– 3568 Sayılı yasa yetkisi ile mevzuat, meslek ahlak kuralları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ilgili firmaların kayıtlarını tutmak.
– Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227.Maddesine istinaden beyannamelerini tanzim etmek.
– Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetleri vermek.
– Uluslararası Denetim Standartları’na göre yapılan özel amaçlı mali incelemelerle ilgili hizmetleri vermek.
– Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporları tanzim etmek.
– Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik destek hizmetlerini vermek.
– Muhasebe sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetlerini vermek.