KDV İadesi

Şirketlerin iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti, katma değer vergisi iadenin gerçekleşmesine dönük iade raporlarının yazılması, raporların yazılması için gerekli alt firma ve karşıt incelemelerin yapılması, yazılan raporların vergi dairesi tarafından sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçlerin izlenmesi, KDV iadesinin alınması, mahsupların yapılması veya teminatların çözülmesi hizmetlerinin en kısa sürede yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

Verilen Hizmetler:

– Katma Değer Vergisi Kanununda iade hakkı doğuran işlemler ile dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV’nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi.

– Alt firma incelemeleri ve karşıt incelemeler sonucunda YMM raporları düzenlenmesi.

– Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.

– İade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi.

– Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi.