Stratejik ve Organizasyonel Yapılanma Hizmetlerimiz:

– Şirketlerin piyasa, kredi riski ve operasyonel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi.

– Şirketlerin nakit akışının iyileştirilmesi için nakit yönetim modellerinin geliştirilmesi.

– Sermaye yönetimi modellerinin geliştirilmesi,.

– Finansal operasyonların incelenmesi ve mevcut yapı ve prosedürlerin maliyet ve fayda açısından değerlendirilmesi.

– Şirket anayasalarının oluşturulması.

– Stratejik plan oluşturulması.