Strateji ve Organizasyon

Stratejik ve Organizasyonel Yapılanma Hizmetlerimiz:

- Şirketlerin piyasa, kredi riski ve operasyonel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi.

- Şirketlerin nakit akışının iyileştirilmesi için nakit yönetim modellerinin geliştirilmesi.

- Sermaye yönetimi modellerinin geliştirilmesi,.

- Finansal operasyonların incelenmesi ve mevcut yapı ve prosedürlerin maliyet ve fayda açısından değerlendirilmesi.

- Şirket anayasalarının oluşturulması.

- Stratejik plan oluşturulması.