İç Denetim

DenetimTurkey, İç Denetim hizmeti ile şirketlere ve grup şirketlerine organizasyonlarının daha etkin , güvenilir ve katma değer artırıcı bir şekilde yapılanması veya mevcut organizasyon ve iş akış sorun, risk ve tıkanıklıklarının giderilmesi amacı ile güvence ve danışmanlık faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Günümüzde, hızla gelişen ticaret yöntem ve şekilleri, finansal sistem ve araçların etkin kullanımı ve teknolojik gelişmelerden yoğun bir şekilde etkilenen tüm kurumların, kurumsal yönetim ilke ve standartlarının önemli bir kısmını oluşturan yetki ve sorumlulukların paylaşımı ve kontrol edilmesi ile ,kaynakların etkin kullanımı, karlılık ve verimliliği etkileyen risklerin belirlenmesi ve önlenmesinde , iç denetim kavramının ve fonksiyonunun önemi hızlı bir şekilde artmıştır.

Bu çerçevede DenetimTurkey, İç Denetim Hizmetlerini bu konuda eğitim almış uzman kadrosu ile sunmaktadır.

Şirketimiz verdiği bu hizmeti aşağıdaki farklı şekillerde sunmaktadır.


-İç Denetim Fonksiyonunun Yürütülmesi (Outsourcing ),
-İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması ve Ekibinin oluşturulması,

-Risk Değerlendirmesi,

-İç Denetim Fonksiyonuna bağlı Kalite Güvence Değerlemesi,
-İç Denetim Danışmanlığı,
-Özel Denetim Soruşturmaları.