Gelir & Maliyet Yönetimi

Gelir Artırma ve Maliyet Azaltma Süreçlerinin Yönetimi Hizmetlerimiz:


– Var olan iş modellerini geliştirmek ve organizasyonu geliştirilen modellere uygun bir şekilde yapılandırmak.

– Ürün veya servislerin portföy analizi.

– Fiyatlama modellerinin analizi ve gözden geçirilmesi, geliri ve karlılığı artırmak için en uygun stratejilerin seçilmesi.

– Gelir üretimini maksimize etmek için gelişmiş analitik yöntemler kullanarak fiyatlandırma modelleri (vergi öncesi ve sonrası) geliştirmek.

– Organizasyonun kültürünü ve değerlerini pekiştirecek, etkin satış ve müşteri yönetimi yetenekleri oluşturacak satış eğitimleri tasarlamak.

– Kaynak gereksinimlerinin ve sınırlı sayıda insanı en iyi şekilde yönetme yollarının analiz edilmesi.

– Satıcıdan müşteriye kadar olan ürün akışının desteklenmesi ve tedarik zincirinin geliştirilmesi, tedarik zinciri stratejisinin değerlendirilmesi.

– Tedarik işlemlerinin optimize edilerek iyileştirilmesi, organizasyonun yeniden tasarımı ve işletme sermayesi ihtiyacının azaltılması.

– İşletme maliyetinin düşürülmesi ve karlılığın arttırılması.

– Optimum stok seviyesinin belirlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi, etkili bir dağıtım ağının oluşturulması, tedarikçiler ve yüklenicilerle doğru iletişimin kurulması.

– Etkin bir dağıtım ağını oluşturmada destek sağlanması.

– Farklı lojistik modellerinin analizinin yapılarak geliştirilmesi.

– Maksimum karlılığı sağlayan maliyet modellerinin tasarlanması.

– Şirketlerin genel gider yapısının ve organizasyonun incelenmesi.