Eğitim


Denetim Turkey, bireysel ve kurumsal alanda olmak üzere, konusunda uzman öğretim üyeleri ve uygulamada deneyim kazanmış kadrosu ile mevzuatlardaki son değişiklikleri ve iş hayatındaki pratikte kullanılabilme özelliklerini de göz ardı etmeden;

  • Ekonomi – Finans
  • Muhasebe
  • Satış ve Pazarlama
  • Kurum Kültürü
  • Kişisel Gelişim
  • Yönetim Becerilerini Geliştirme
  • İnsan kaynakları
  • Üretim, Planlama ve Kontrol
  • Satın alma ve Lojistik

alanlarında var olan eğitimler ile kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına çözüm olmaktadır.