Akıllı Analitik

İşletme analitiği disiplinler arası bir yaklaşım olup, arka planında istatistik ve veri madenciliği vardır. Analitik yaklaşımı işletme kültürüne dönüştüren şirketlerde yönetici ve tüm karar vericiler ortak anlayışa dönük çalışır. Faaliyetin niteliği, riskleri ve gelecek tahminleri normal iş akışı haline gelir. İşletme analitiğinde verinin okunabilirliği ve anlamlandırılmasının özel bir yeri vardır. Bu noktada verileri görselleştiriyoruz. İşletme analitiği kullanılan yöntemlere ve bu yöntemlerin işlevlerine bağlı olarak iki temel başlıkta ele alınmaktadır:
  • Tanımlayıcı analitik
  • Tahmin analitiği
Tanımlayıcı analitik aynı zamanda tahmin analitiğinin öncülüdür. Tanımlayıcı analitik olmadan tahmin analitiği gerçekçi değildir. İki bileşen aynı zamanda işletme zekasının da bileşenidir. İşletme analitiği hizmetimiz esansında şu soruları sorarız:
  • Mevcut durum nedir?
  • Gelecekte işletmede neler olması beklenir?
  • Mevcut olanaklarımızla işletme için yapılabileceklerin en iyisi nedir?
Tanımlayıcı Hizmetlerimiz
  • Periyodik raporlamalar
  • Görselleştirme
  • Trend analizleri
Tanımlayıcı analitiğin temel işlevi, işletmeye ve faaliyetlerine ilişkin bilgi içeren raporlamadır. İşletme raporları kurumsal karar verme için kritik önemdedir Tahmin Hizmetlerimiz
  • İstatistiksel analizler
  • Veri analizleri
Tahmin hizmetlerimiz, gelecekte olabilecekleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Firmanın finansal geleceği, müşterinin sadakati, hangi promosyon kampanyasının satışlara ne düzeyde etki edeceği gibi konularda tahminleme yapıyoruz. Regresyon kullandığımız temel istatistiksel tekniktir. Geçmiş ve bugüne ait verilerden hareketle, geleceğe ilişkin tahminlerimizde hataları en küçükleyen modelleri kullanıyoruz.