Süreç İyileştirme

Süreç İyileştirme
Süreç iyileştirme yönünde izlediğimiz aşamalar;
-Departman bazında iyileştirme konuların belirlenmesi,
-İyileştirme takviminin hazırlanması,
-Şirket iç&dış müşterileri ile çalışma başlatılması,
-Süreç denetimi
-Nihai süreç çizimleri ve teslimi.