İşletme Analitiği​

İşletme Analitiği​
Tanımlayıcı Hizmetlerimiz
-Periyodik raporlamalar
-Görselleştirme
-Trend analizleri
Tanımlayıcı analitiğin temel işlevi, işletmeye ve faaliyetlerine ilişkin bilgi içeren raporlamadır. İşletme raporları kurumsal karar verme için kritik önemdedir. Tahmin Hizmetlerimiz;
-İstatistiksel analizler
-Veri analizleri

Tahmin hizmetlerimiz, gelecekte olabilecekleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Firmanın finansal geleceği, müşterinin sadakati, hangi promosyon kampanyasının satışlara ne düzeyde etki edeceği gibi konularda tahminleme yapıyoruz. Regresyon kullandığımız temel istatistiksel tekniktir. Geçmiş ve bugüne ait verilerden hareketle, geleceğe ilişkin tahminlerimizde hataları en küçükleyen modelleri kullanıyoruz.