Entelektüel Sermaye Değerlemesi

Entelektüel Sermaye Değerlemesi

Entelektüel sermaye (ES) yenilikçi ve doğası gereği farklıdır. Değerlemesi de aynı derecede farklı. Değerleme, otomatik hesaplamalardan çok araştırmaya dayanır. ES değerlemesi gerekçelendirilmelidir. İyi yazılmış ve düzenlenmiş bir yasanın, yasal bir olayın sonucunun ne olacağını otomatik olarak verememesi gibi, ES değerlemesi de öyledir.
Değerleme, değerleme uzmanının noktadan virgülle tutarlılığı ve gerekçesiyle taçlandırılır. Böylece, bol miktarda beyin emeği içeren mükemmel, entelektüel bir rapor ortaya çıkar.
Uzmanlar entelektüel sermayeye (ES) uluslararası kabul görmüş üç farklı yöntemle değer veriyor. Bunlar piyasa, maliyet ve gelir bazlıdır. Her yöntem kendi içinde çok derindir ve uygulamaları farklılık gösterebilir.