Risk Erken Saptama Modülü

Risk Erken Saptama Modülü
Doğru bilginin, doğru zamanda ve doğru yerde olması işletmelerin üstlendiği risklerin erkenden saptanması için önemli bir rolü vardır. Risklerin erken saptanmasına önem veren bir işletmede aşağıdaki unsurların hazır olması gerekir:
1-Veri sağlama, depolama ve veri madenciliği
2-Performans karneleri
3-Kurumsal analitik çalışmaları
4-Verileri performans ve analitik çalışmalar bağlamında sorgulama ve raporlama
5-Finansal raporlama Riskin saptanması analitik yöntemler gerektirir.
Bu yöntemler, işlevlerine bağlı olarak iki temel başlıkta ele alınmaktadır:
•Tanımlayıcı analitik
•Tahmin analitiği
Tanımlayıcı analitik aynı zamanda tahmin analitiğinin öncülüdür. Tanımlayıcı analitik olmadan tahmin analitiği gerçekçi değildir. İki bileşen aynı zamanda işletme zekasının da bileşenidir. Mevcut duruma ilişkin tanımlama hizmetimizin analitik yaklaşımı, işletmeye ve faaliyetlerine ilişkin bilgi içeren raporlamalarla alınan kararların taşıdığı riskleri ölçer Tahmin hizmetlerimizle gelecekte olabilecekleri belirlemeyi amaçlamaktayız. Firmanın finansal geleceği, müşteriler hakkındaki gelişmeler, alınan kararların olası sonuçları gibi hususlarda tahminleme yapıyoruz. Risklerin erkenden saptanmasında regresyon tekniğini yoğun olarak kullanıyoruz. Geçmiş ve bugüne ait verilerden hareketle, geleceğe ilişkin tahminlerimizde hataları en küçükleyen modelleri kullanıyoruz.