2011, Yeni Türk Ticaret Kanunu

2011, Yeni Türk Ticaret Kanunu

 
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitim Konferansı

14.02.2011 tarihli ve 27846 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yasalaşan ve yakın tarihte yürürlüğe girecek olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, şirketlere ilişkin düzenlemeler ile muhasebe ve denetimle ilgili hayata geçirilecek tüm yenilikler hakkında DenetimTurkey ekibi bir eğitim konferansı düzenlemiştir.

30 Kasım 2011 tarihinde Sait Halim Paşa yalısında gerçekleşen eğitim konferansımız, DenetimTurkey – Hayrullah Doğan’ın ev sahipliğinde, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Barış Sipahi ve Avukat Tarkan Özer’in sunumuyla ve değerli misafirlerimizin katılımı ile başarılı bir şekilde neticelenmiştir.