Süreç Danışmanlığı

Süreç Danışmanlığı

Süreç analizi ile yeniden tasarlanan süreçler ve çizimler ile firmanın iş akışlarının ve operasyonlarının verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Analiz ve iyileştirme sonunda;
-Şirketin iç kontrol kriterleri ve iç denetim yapısı oluşturulmuştur.
Şirketteki her departmanın performans göstergeleri belirlenir.
-Şirket raporlama takvimi oluşturulur.
-Şirket çalışanlarının performans kriterleri belirlenir ve çalışan performans sistemi oluşturulur.