DT | DENETİMTURKEY, "Nexia International" ağının bir üye firmasıdır. Nexia International kendi adına veya başka bir şekilde hizmet sunmaz. Nexia International ve üye firmaları dünya çapında bir ortaklığın parçası değildir. Nexia International, üyelerinin herhangi birinin herhangi bir hareket, ihmal veya yükümlülüğünü üstlenme sorumluluğu kabul etmemektedir. Nexia International içindeki her üye firma ayrı bir tüzel kişiliktir.

© 1997 - 2021 DT | DENETİM TURKEY. All Rights Reserved.