PAGE_hile_denetimiSon on yılda ülkemizde şirketler ciddi değişikliklere uğradı. Onbeş yıl önce 10 milyon dolara sahip veya bu tutarda bir kaynağı kullanan firma sayısı belliyken ,günümüzde birçok firma bu tutara ulaşabilecek durumdadır.

Bir çok firma, özellikle yurtdışı kaynaklardan olmak üzere ciddi borçlanmalara gittiler.

Bir çoğu yabancı ortak aldı veya el değiştirdi sonuçta ciroları oldukça büyüdü. İşletmelerdeki işlemler karmaşıklaştı.

Ancak firmalar zaten yetersiz olan organizasyonlarını aynı düzeyde geliştiremediler.

Şirket çalışanlarının % 10’u hiçbir şartta suistimal yapmaz. % 10’u ne yaparsanız yapın suistimal yapar.% 80’i sistemde boşluk varsa suistimale yönelir.

Hile Denetimlerinin amacı %10’u ortaya çıkarmak %80’i caydırmaktır.

Biraz önce bahsettiğim nedenler, şirket çalışanlarına % 10’luk bölümde rakamsal büyümeye, % 80’lik bölümünde hileye yöneltmeye başlamıştır.

Hizmetimiz, mevcut sistemin hile riskini değerlendirerek başka birçok adım sonrası hile raporu ile sonlandırılır.

Talep halinde sistem kurup düzenli İç Denetim hizmeti verilerek devam edilebilir. Son söz: patronlar işletmelerdeki hilelerin farkında olsalardı, geceleri uyku uyuyamazlardı.